rugsėjo 12, 2023

Akredituotas NVŠ krepšelis 🥳

Turime jums gerų žinių! Akreditavome neformaliojo vaikų švietimo mokymo plaukti programą, todėl moksleiviai, kurie lanko plaukimo pamokų užsiėmimus 2 k./sav., gali sudaryti NVŠ krepšelio sutartį.

Norinčius pasinaudoti šia galimybe, prašome įdėmiai susipažinti su pateikta informacija:


  • NVŠ krepšelio suma – 20 €, Vilniaus miesto savivaldybė šią sumą kompensuoja kiekvienam moksleiviui per mėnesį, pasirinkusiam lankyti neformalaus vaikų švietimo programą -https://www.neformalusugdymas.lt/informacija-tevams
  • Kompensacija bus vykdoma tokia tvarka – lapkričio mėnesio sąskaita bus sumažinta kompensuojant 20 € už rugsėjį, gruodžio mėnesio sąskaita kompensuos spalio mėnesio krepšelį ir t.t. Birželio mėnesį bus kompensuojama 60 € už 04, 05 ir 06 mėnesius . Bendrai per 10 mėnesių bus suteikta 200 € NVŠ krepšelio kompensacija.
  • Programa buvo akredituota remiantis šiuo metu galiojančiu paslaugų kainoraščiu. Todėl sudarant NVŠ krepšelio sutartį, jūsų turima sutartis bus automatiškai pakeista ir pritaikyti nauji įkainiai. T. y. kompensacija bus pritaikyta, nuo dabartinio paslaugų kainoraščio.
    7-12 m. 2k./sav. 110 € / 13 +m. 2k./sav. 115 €

Žemiau paspaudus nuorodą pagal savo vaiko klasę, atsisiųsite NVŠ sutarties šabloną. Šablonas yra pateiktas savivaldybės ir jo forma nėra koreguotina ar kitaip keistina.

SVARBU:

  • Prašome sutartis pasirašyti elektroniniu/mobiliu parašu, užpildytą Word dokumentą turėsite išsaugoti PDF formatu, pasirašyti, pavadinti vaiko vardu ir pavarde bei atsiųsti el. paštu – gitana@plaukimoseima.lt  NVŠ krepšelių skaičius yra ribotas, tad paskubėkite siųsti sutartis, iki rugsėjo 22 dienos!

  • Visi sutarties laukai privalo būti pildomi kompiuteriu.

  • Pildykite tik gelsvai pažymėtus laukus (1 ir 4 psl.).

  • Registracijos numeris (PAČIAME VIRŠUJE (NR….) – Jūsų vaiko vardo ir pavardės pirmos raidės, iš didžiosios raidės ir gimimo data be tarpų, pvz. Vanduo Vandenis yra gimęs 2011 01 02, tuomet registracijos numeris bus VV20110102