sausio 31, 2024

NVŠ krepšelis 🥳

Geros naujienos nuo 2024 m. balandžio 1 d. NVŠ krepšelį planuojama didinti iki 25 Eurų visoms programoms Vilniaus mieste. Sudariusiems sutartis nieko papildomai daryti nereikia, krepšelio padidėjimas prisitaikys automatiškai, o nauji programos dalyviai galės sudaryti sutartis jau numatytu didesniu krepšeliu kuris įsigalios nuo balandžio 1 d.

Moksleiviai, kurie lanko plaukimo pamokų užsiėmimus 2 k./sav., gali sudaryti NVŠ krepšelio sutartį.

Norinčius pasinaudoti šia galimybe, prašome įdėmiai susipažinti su pateikta informacija:

  • NVŠ krepšelio suma – 20 € (nuo 2024.04.01 d. 25 €) , Vilniaus miesto savivaldybė šią sumą kompensuoja kiekvienam moksleiviui per mėnesį, pasirinkusiam lankyti neformalaus vaikų švietimo programą -https://www.neformalusugdymas.lt/informacija-tevams
  • Programa buvo akredituota remiantis šiuo metu galiojančiu paslaugų kainoraščiu. Todėl sudarant NVŠ krepšelio sutartį, jūsų turima sutartis bus automatiškai pakeista ir pritaikyti nauji įkainiai. T. y. kompensacija bus pritaikyta, nuo dabartinio paslaugų kainoraščio.
    7-12 m. 2k./sav. 110 € / 13 +m. 2k./sav. 115 €

Žemiau paspaudus nuorodą pagal savo vaiko klasę, atsisiųsite NVŠ sutarties šabloną. Šablonas yra pateiktas savivaldybės ir jo forma nėra koreguotina ar kitaip keistina.

SVARBU:

  • Prašome sutartis pasirašyti elektroniniu/mobiliu parašu, užpildytą Word dokumentą turėsite išsaugoti PDF formatu, pasirašyti, pavadinti vaiko vardu ir pavarde bei atsiųsti el. paštu – gitana@plaukimoseima.lt  NVŠ krepšelių skaičius yra ribotas, tad paskubėkite siųsti sutartis.

  • Visi sutarties laukai privalo būti pildomi kompiuteriu.

  • Pildykite tik gelsvai pažymėtus laukus (1 ir 4 psl.).

  • Registracijos numeris (PAČIAME VIRŠUJE (NR….) – Jūsų vaiko vardo ir pavardės pirmos raidės, iš didžiosios raidės ir gimimo data be tarpų, pvz. Vanduo Vandenis yra gimęs 2011 01 02, tuomet registracijos numeris bus VV20110102