UAB “TRENIRUOČIŲ PASAULIS”

PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB “Treniruočių pasaulis” (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus: Įmonei teikiant Jums plaukimo, baseino nuomos paslaugas; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant skatinti Įmonės žinomumą, Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; Jums teikiant užklausas ir kt.. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami – Duomenų subjektais

2. Apie Įmonę

Įmonė reiškia UAB “Treniruočių pasaulis”, juridinio asmens kodas 303283994, adresas Vilniaus g. 12, Baltoji Vokė, Šalčininkų r. Lietuvos Respublika, veiklos vykdymo vieta Ozo g. 18, Vilnius, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@plaukimoseima.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, tel. numerį, informaciją apie Jūsų amžių ir kt., kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmonė nurodytų tikslų.

4. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su plaukimo paslaugų teikimu

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Sutarčių su klientais sudarymas (Plaukimo pamokos)(nepilnamečiai asmenys)
Klientai BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis), 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)Vardas, pavardė, gimimo data, lytis, sveikatos duomenys (informacija apie sutrikimus ir negalavimus), informacija apie įsigytas paslaugasNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas10 metų nuo sutarties pasibaigimo
Kliento įstatyminiai atstovaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numerisNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas10 metų nuo sutarties pasibaigimo
Sutarčių su klientais sudarymas (Plaukimo pamokos)(suaugusieji)
KlientaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis), 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)Vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris lytis, sveikatos duomenys (informacija apie sutrikimus ir negalavimus), informacija apie įsigytas paslaugasNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas10 metų nuo sutarties pasibaigimo
Sutarčių su klientais sudarymas (Laisvas plaukimas) 
KlientaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis), 9 straipsnio 2 dalies a punktasVardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris lytis, Sveikatos duomenys (informacija apie sutrikimus ir negalavimus), informacija apie įsigytas paslaugasNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas10 metų nuo sutarties pasibaigimo
Kompensacijų suteikimas, paslaugų mokesčio apskaitos vykdymas
KlientaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis), 9 straipsnio 2 dalies a punktas (suteikimas)Vardas, pavardė, sveikatos duomenys (liga, negalavimai), užsiėmimų nelankymo priežastys ir kt.NėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas6 mėnesiai nuo asmens duomenų gavimo

5. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su stovyklų organizavimu ir vykdymu

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Sutarties su klientu sudarymas ir vykdymas
Klientai BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis), 9 straipsnio 2 dalies a punktas Vardas, pavardė, gimimo data, lytis, Sveikatos duomenys (informacija apie sutrikimus ir negalavimus), informacija apie įsigytas paslaugasNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas10 metų nuo sutarties pasibaigimo
Kliento įstatyminiai atstovaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numerisNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas10 metų nuo sutarties pasibaigimo

6. Paskyrų registracija ir administravimas

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Paskyros registracija
Klientai BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis)Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numerisNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas45 kalendorinės dienos nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros
Paskyrų administravimas
KlientaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis)Elektroninio pašto adresas (prisijungimo vardas), paskyros slaptažodis, paskyros sukūrimo data, prisijungimo prie paskyros duomenys, paskyroje atlikti veiksmaiNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas45 kalendorinės dienos nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros

7. Įmonės socialiniai tinklai

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Įmonės žinomumo didinimas ir marketingo vykdymas
Asmenys, kurie sutiko, kad Įmonė paviešintų jo asmens duomenis.BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas) Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, sutikimo data, veiklos veikla, vieta, atvaizdas, kiti duomenys, kurie gali būti paviešintiwww.plaukimoseima.lt svetainės lankytojai, Įmonės socialinių paskyrų lankytojaiMeta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram), Google Ireland Limited (Youtube)5 metai nuo sutikimo gavimo
Paskyros socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, Youtube administravimas
Asmenys, kurie seka Įmonės socialinio tinklo paskyrą, reaguoja į paskelbtus įrašusBDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas)Vartotojo paskyros vardas, duomenys apie socialiniame tinkle atliekamus veiksmus, susijusius su duomenų valdytojo paskyra (paskyros sekimo faktas, reakcija į Įmonės įrašus, komentarai, pasidalijimai)Įmonės socialinių paskyrų lankytojaiMeta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram), Google Ireland Limited (Youtube)Atskirai nesaugomi (turima tik prieiga prisijungus prie socialinio tinklo paskyros)

8. Vaizdo stebėjimas turto ir asmenų apsaugos tikslu

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Vaizdo stebėjimas turto ir asmenų apsaugos tikslu
Asmenys, patenkantys į vaizdo stebėjimo laukąBDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)Asmens vaizdo duomenys (atvaizdas), buvimo vieta, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktaiTeisėsaugos institucijosNėra4 mėnesiai nuo vaizdo įrašo sukūrimo

9. Telefoninių pokalbių įrašymas nesutarimams su asmenims spręsti, aptarnavimo kokybei gerinti

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Telefoninių pokalbių įrašymas nesutarimams su asmenims spręsti, aptarnavimo kokybei gerinti
Skambinantysis į Įmonę arba skambučio adresatasBDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas)Vardas, pavardė, tel. numeris, balsas, duomenys nurodyti telefoninio pokalbio metu.NėraTelekomunikacijų paslaugų tiekėjas30 kalendorinių dienų nuo įrašo sukūrimo

10. Tiesioginė rinkodara

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Tiesioginė rinkodara, naujienlaiškių siuntimas
Klientas, naujienlaiškį užsiprenumeravę asmenysBDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), f punktas (teisėtas interesas)(esamų klientų atžvilgiu)Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, sutikimo davimo dataNėraNaujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjas3 metai nuo sutikimo gavimo arba paslaugų suteikimo asmeniui

11. Kandidatų atranka

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Kandidatų atranka
KandidataiBDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), f punktas (rekomendaciją pateikusio asmens)Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefono numeris), pageidaujama pozicija, darbo patirtis (darbovietė, pareigos, galintis/rekomendaciją teikiantis asmuo), išsilavinimas, kiti CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodyti duomenysNėraNėra3 dienos po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį

12. Įmonės sutarčių su kontrahentais vykdymas

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
Darbuotojai,  kontrahento juridinio asmens darbuotojaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas kontrahento darbuotojų atžvilgiu), BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis darbuotojo atžvilgiu)Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinysTiekėjas juridinis asmuoNėra10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Sutarčių su tiekėjais, partneriais, treneriais ir kitais  fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
Tiekėjas fizinis asmuo, treneris ir kt.BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis)Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris, informacija apie suteiktas paslaugas, kita su sutarties vykdymu susijusi informacijaNėraKlientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

13. Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Darbuotojai, klientas, tiekėjas fizinis asmuo, klientų, tiekėjų ir partnerių tiekėjų juridinių asmenų darbuotojaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Vardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, kiti sąskaitose ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenysValstybinė mokesčių inspekcija, kitos valstybės institucijosBuhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė, Klientų valdymo ir administravimo programos tiekėjasDuomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

14. Teisėtų interesų gynimas 

Duomenų subjektų kategorijosDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)Asmens duomenų kategorijosDuomenų gavėjai  (valdytojai)Duomenų gavėjai (tvarkytojai)Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Teisių ir interesų gynimas 
Kita ginčo šalis, ginčo šalies darbuotojaiBDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)Vardas, pavardė, pareigos, data, ginčo aplinkybės, kita su ginču susijusi informacijaTeisėsaugos institucijos, teisininkai (advokatai), teismai, antstoliaiNėra5 metai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos

15. Susisiekite su mumis 

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmonė: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, užklausos turinį (informacija, kurią pats pasirenkate mums pateikti).

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis susisiekti ir Jums atsakyti negalėsime.

Nurodyti asmens duomenys saugomas 1 metus nuo užklausos ir / ar prašymo gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui šioje Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Todėl prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

16. Interneto svetainė

Mūsų interneto svetainėje www.plaukimoseima.lt naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintus slapukus:

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/paskirtisGaliojimo laikas
_Secure-3PAPISIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
_Secure-3PSIDTSSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
_Secure-ENIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
_Secure-1PSIDTSSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
1P-JARNaudojamas siekiant riboti užklausų procentą1 savaitė
AECUžtikrina, kad naršymo seanso užklausas teikia naudotojas, o ne kitos svetainės6 mėnesiai
_Secure-1PAPISIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
SAPISIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
HSIDSukuria vartotojo naudojimo profilį2 metai
_Secure-3PSIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
SIDSlapukas naudojamas tvarkyti vartotojo sesijas2 metai
_Secure-1PSIDSkirtas lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
SEARCH_SAMESITEŠis slapukas naudojamas siekiant neleisti naršyklei siųsti šio slapuko kartu su keliose svetainės pateiktomis užklausomis6 mėnesiai
APISIDVertinamas skelbimų efektyvumas ir teikiamos rekomendacijos – „Google“2 metai
NIDŠiame slapuke yra unikalusis identifikatorius, kurį „Google“ naudoja siekdama įsiminti Jūsų nuostatas ir kitą informaciją, tokią kaip kalba, viename puslapyje norimų rodyti rezultatų skaičius ir tai, ar norite įjungti, ar išjungti „Google SafeSearch“ filtravimą6 mėnesiai
SSIDŠis slapukas naudojamas siekiant įrašyti duomenis apie naudotojo seansą ir naršymą, kad būtų koreguojamas naršymas pagal naudotojo nuostatas6 mėnesiai
_Secure-1PSIDCCSkirtas lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
SIDCCTeikiamos paslaugos ir išskleidžiami anoniminiai naršymo duomenys3 mėnesiai
sessionŽemėlapis „Mapbox“ naudoja slapukus, kad pagerintų svetainės lankytojų patirtį1 mėnuo
PHPSESSIDServeriui nustatyti esamą vartotojo seansą. Būtinas tam tikriems PHP moduliams (pvz., prisijungimui ar registracijai)Iki uždaroma naršyklė
Pll_languageNaudojama išsaugoti kalbos pasirinkimo nustatymams internetinėje naršyklėje1 metai
_GRECAPTCHAŠis slapukas yra naudojamas norint atskirti žmones nuo automatinių sistemų. Tai naudinga svetainei, nes galima apteikti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine3 mėnesiai
DVŠis slapukas sugeneruojamas siekiant rodyti naudotojui reklamą pagal aktyvaus seanso nuostatas1 valanda
OTZRenkama nuostatų informacija, naudojama reklamos tikslais2 dienos.

Būtini slapukai. 

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. 

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. 

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

17. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų teisėtų atstovų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų, bankų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip IT specialistai, interneto svetainės administratoriams ir kt., jei šių duomenų pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, pasiekti, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams. 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
  • ketinant parduoti Įmonės veiklos (akcijų) ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos (akcijų) ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Įmonės veiklą (akcijas) ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. 

Siekiant suteikti paslaugas, mes galime Jūsų asmens duomenis tvarkyti už Jūsų valstybės ribų. Visais atvejais, Įmonė tvarkys Jūsų asmens duomenis laikantis teisės aktų valstybės, kurioje asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, reikalavimų. Kai mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis už Jūsų valstybės ribų, mes įgyvendinsime visas priemones, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi už Europos Sąjungos ribų. Visais atvejais, Įmonė užtikrins, kad su paslaugų teikėjais, kurie saugo Jūsų asmens duomenis, būtų pasirašytos standartinės sutartinės sąlygos ar kitais būdais būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, laikantis BDAR reikalavimų.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

18. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

19. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

20. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

20.1 Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Informaciją apie Jūsų sutikimo atšaukimą galite pateikti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu.

20.2 Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

(e) Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

20.3 Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. 

Plačiau apie Jūsų kaip duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą skaitykite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

21. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

22.  Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

23. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite mūsų interneto svetainėje www.plaukimoseima.lt.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022-12-30.